Világ-panoráma

Világpolitikai és gazdasági történések hátterét igyekszünk bemutatni, események gyökereit feltárni, s érthetővé tenni a Földünkön zajló drámai, s bennünket is nagyon érintő változások okait. Egyes témák, térségek neves szakértőivel elemezzük az aktuális, látványos, vagy kevésbé látványos történéseket, konfliktusokat, a kiváltó politikai, gazdasági, történelmi, kulturális, etnikai, vallási és más okokat, valamint megjósoljuk a várható fejleményeket, következményeket.

Felelős szerkesztő-műsorvezető: Szaniszló Ferenc

 

null

Világ-panoráma

2016-06-03 Világ-panoráma

Vörösmarty 1847-ben még a Duna eltérítését, elrekesztését, a szlovák vízlépcsőt és a szerb-román vaskapui Dunarekesztést is megjósolta: „És volna szép Dunád – de berekedt. Végén egy jó barát hurkot vetett.” Szlovákia a jó barátunk, uniós és NATO és visegrádi tagtársunk, cellatársunk. Azt csinál velünk, amit akar, mint Szerbia és Románia. Mert euróantant kedvenc. Ezért nincs már magyar kérdés, ezért hasonlott meg és foszlott szét a felvidéki magyarság, ezért éghet le Krasznahorka büszke vára, s ezért szlovák uralkodó második Frantyisek Rákóczi.

null

Világ-panoráma

2016-05-30 Világ-panoráma

Berlin titokban már a világháború elején magyar földeket ígért Bukarestnek – cserébe azért, hogy Románia semleges lesz. Tisza István miniszterelnök 1914. november 26-án számjeles sürgönyben tájékoztatja Ausztria-Magyarország bukaresti követét berlini tárgyalásairól. E rejtjeles táviratból kiderül, hogy a németek már 1914-ben pedzegették a románoknak: alkalmasint kaphatnak erdélyi területeket, tehát magyar földeket, országrészeket, feltéve, ha Románia kimarad a háborúból.

null

Világ-panoráma

206-05-27 Világ-panoráma

Az USA és Európa közötti Transzatlanti Partnerség minden eddiginél aktuálisabb, hiszen egy nemzetállamok felett rendelkező giga-korporáció jön majd létre. A szervezett magánhatalom látható és nem-látható hálózatai alkalmasak a politikai rendszer irányítására nemcsak egy országon belül, de az államok feletti nemzetközi kapcsolatok szintjén is. Ennek a magánhatalomnak a működését azonban tagadja a főáramlatú tudományosság és tömegtájékoztatás.Vendég: Drábik János

null

Világ-panoráma

2016-05-23 Világ-panoráma

Újabb világbirodalom készül összedőlni a fejünk fölött és ránk. Egy évszázadon belül már a negyedik a magyarság történetében: a Habsburg, a Német harmadik, a Szovjet Birodalom után a kabalista-cionista világuralom inog, összeomló félben annak európai uniós tartománya, amely minket gyarmatosított, kifosztott, olcsó rabszolga munkaerőnket kisajtolja, s adósrabszolgasággal, bevándoroltatottak kötelező letelepítésével és titippel zsarolja a magyarságot. Trianonban, Párizsban annak idején hazánk és lakosságunk több mint két harmadát vesztettük el. Most már az egészet elszednék tőlünk.

null

Világ-panoráma

2016-05-20 Világ-panoráma

A Transzatlanti Kereskedelmi és Beruházási Partnerség (TTIP) olyan rendszer, ahol a cégek nemzetközi bírósága a nemzeti bíróságok felett áll, bármikor perelhetik a kormányokat, de a kormányok nem perelhetik őket. Mindezt tehetik egy szűk cégcsoport számára, a népek és a Föld kárára. Vendég: Drábik János

null

Világ-panoráma

2016-05-16 Világ-panoráma

„Él még, él az isten – magyarok istene! Elfordítva sincsen még e népről szeme. S az még – aki régen: harcra hát, magyar nép! Isten a vezéred! Diadalmat szerez a te hulló véred minden ellenségen!” - buzdított arany szavaival Arany János 1848 őszén, amidőn veszedelemben forgott a haza és a szabadság , nemzetünk megmaradása, fennmaradása, a magyarság puszta léte. Ma sincs ez másképpen.

null

Világ-panoráma

2016-05-13 Világ-panoráma

Vajon mi ugyanúgy eljátszottuk, elkótyavetyéltük, elvesztettük Magyarországot, mint a zsidók Júdeát, Izraelt? Mi szintúgy elveszítettük Istenünk belénk táplált bizodalmát, aki nekünk ezer veszedelemben és ellenséges birodalmak, pusztító hódítók ellen annyiszor nyújtott segítségét? Mi is elfecséreltük volna a Teremtőbe vetett hitünket? Noha ő hitt és bízott bennünk, ránk bízta e földet.

null

Világ-panoráma

2016-05-09 Világ-panoráma

A gyermek nem vállalás, nem anyagi kérdés: hanem hit, család, közösséghez tartozás és egészséges nemi ösztön, fajfenntartó, nemzet szaporító képesség eredménye. Az áldott állapot nem teher, nem terhesség. És nem azért kellene gyermeket vállalni, hogy kielégüljön a kedvezményt adó állam és a most megint alacsony kamattal csalogató bank. Mely állam és bank ezt egyszer már eljátszotta a hiszékeny és könnyen becsapható magyarországi tömegekkel. A svájci frank csalival.

null

Világ-panoráma

2016-05-06 Világ-panoráma

A devizahitelesek kálváriája. Igazságtalanságok Magyarországon, és amit nem mertek megtenni Ausztriában, vagy Németországban. Vendég: Lázár Dénes bécsi ügyvéd, a devizahitelesek ügyében elsők között pereket indító Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) egyik alapítója. Lázár Dénes képviseli a devizahitelesek érdekeit Strasbourgban.

null

Világ-panoráma

2016-05-02 Világ-panoráma

A jog nem az igazságról szól, a politika pedig nem az elvekről. Ha nem így volna, az igazságszolgáltatás nem gazságszolgáltató iparággá növi ki magát. A politika pedig nem a látszólag egymással vetélkedő, ám valójában nagyon is együttműködő, a lakosság megosztásából élősködő hivatásos politikus, közpénzből, behajtott adóból fizetett uralkodó élcsapat eszköze volna saját hatalmának, vagyonának örökös burjánzásához.

<< / 22 >>