Kiút többszemközt

2016-04-09 Kiút többszemközt

2016.04.09. 19:00

A szabadkőművesség mozgalom egy ma is élő szövetség, ami egyrészt egy spirituális szervezet, másrészt pedig egy politikai célokat követő titkos társaság. A szervezetet átlengi a legszigorúbb titoktartás. Drábik János szerint a szabadkőművesek egy szabadkőműves világállamot akarnak, ehhez pedig egy olyan világnépességet, melyben nincsenek úgymond elkülönült fajok, vagyis homogenizálni akarják az egész emberiséget.

Műsor:
Kiút többszemközt
Műsorvezetők:
Vámos György
Kategóriák:
Belföld
Külföld
Történelem
Politika

Kiút többszemközt további adásai:

null

Kiút többszemközt

2016-10-02 Kiút többszemközt

Mi is történt pontosan 1956-ban? Kinek is volt a forradalma az ’56-os forradalom? A kommunista párt politikájáról való gondolkodás 60 évvel ezelőtt; Miért lehetett az akkori eseményeknek egyetlen kimenetele a „robbanás”? Ami biztos: az ’56-os forradalommal kapcsolatban még nagyon sok a nyitott kérdés, és sok kérdés talán még meg sem fogalmazódott. Vendég: Szekér Nóra történész és Ötvös István, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagja.

null

Kiút többszemközt

2016-09-25 Kiút többszemközt

Közeledünk az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójához. Mi is történt ezekben a napokban 60 évvel ezelőtt? Milyen volt Magyarország megítélése a szocialista táboron belül? Lehetett-e az ország kísérleti terepe a szovjet hatalmi technikáknak? Vendég: Szekér Nóra történész és Ötvös István, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagja.

null

Kiút többszemközt

2016-09-04 Kiút többszemközt

1956 előzményei. A kommunizmus, mint politikai és társadalmi jelenség magában hordozta azt, hogy ellene fel kell lázadni, s meg kell szüntetni. A magyar nép történetileg a legérzékenyebb volt az önkényre, valamint az elnyomásra. Ezen kívül elmondható, hogy az itteni kommunista elit volt a leginkább nemzetellenes. Nem találni még egy olyan kommunista hatalmat, amely ennyire elemi módon gyűlölte volna a saját népét. Vendég: Zétényi Zsolt ügyvéd és Jobbágyi Gábor egyetemi tanár, jogász.

null

Kiút többszemközt

2016-08-28 Kiút többszemközt

Vendég: Szakály Sándor, a Veritas Intézet főigazgatója. 1956 nyarán gigantikus díszszemlét tartottak. Hogy lehet, hogy ezt az erős sereget sikerült a pesti srácoknak megfutamítani?

null

Kiút többszemközt

2016-08-20 Kiút többszemközt

1956, a forradalom előtti hónapok hétköznapjai, avagy a forradalom előszele. A magyarországi változásokhoz a döntő lökést az 1956 nyári lengyelországi események adták meg, ahol a tiltakozások nyomán forradalmi helyzet alakult ki. Vendég: dr. Szakály Sándor, a Veritas Intézet főigazgatója.

null

Kiút többszemközt

2016-08-13 Kiút többszemközt

A Kiút többszemközt adásában ezúttal a megszokottól eltérően a sportról, ezen belül a futballról beszélgetett Vámos György a vendégeivel: Szuromi Antal és Ladinszki Attila egykori magyar futball csatárokkal.

null

Kiút többszemközt

2016-08-06 Kiút többszemközt

A Petőfi Kör 1955 márciusában alakult. Ez a Sztálin szovjet diktátor 1953-ban történt halála utáni időszak, amikor a kommunista rendszer kísérletet tett arra, hogy megszabaduljon a sztálini mintára a kommunista blokk többi országában is bevezetett személyi kultusz örökségétől. Ezek a változások azonban nem érintették a kommunista egyeduralom lényegét, csak a hatalomgyakorlás bizonyos módszereit, illetve a hatalom csúcsán elhelyezkedő csoportok pozícióit, így a kommunizmust ellenzők számára eleve nem is lehettek kielégítőek.

null

Kiút többszemközt

2016-07-30 Kiút többszemközt

1989. június 13-án megkezdődtek a nemzeti kerekasztal tárgyalások a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), az Ellenzéki Kerekasztal (EKA), valamint a társadalmi szervezetek és mozgalmak, az úgynevezett harmadik tárgyalófél között a demokratikus átmenet politikai és jogi feltételeiről, a többpárti demokratikus jogállam kialakításáról. Kikből lett a nemzeti és ellenzéki kerekasztal? Vendégek: Regéczy-Nagy László, a TIB elnöke és Horváth Attila jogtörténész.

null

Kiút többszemközt

2016-07-23 Kíút többszemközt

Amikor a magyarországi kommunista hatalomátvételről és a rendszer folyamatos kiépítéséről van szó, leginkább a Magyar Kommunista Párt (MKP) mint az események legfontosabb tényezője jut az eszünkbe. Ám a történetnek van egy – kevesebb figyelmet kapó, de annál nagyobb jelentőséggel bíró – szereplője, ez pedig az Államvédelmi Osztály vagy a későbbiekben Államvédelmi Hatóságként nevezett politikai rendőrség.

null

Kiút többszemközt

2016-07-16 Kiút többszemközt

A helyzet precedens nélküli, vagyis az EU-ból való kilépésnek nincs ellenőrzött, kipróbált eljárási rendje, nem tudni, mi lesz a következő lépés. Nagy-Britannia az 50. cikkely érvénybelépéséig marad az EU tagállama, de még ezután is csupán tárgyalások kezdődnek a többi EU tagállammal, amelyek akár két évig is elhúzódhatnak, és csak ezután történik meg a kilépés. Vendég: Czirmes György

<< / 9 >>