www.echotv.hu oldalra vonatkozó általános felhasználási feltételek, adatkezelésitájékoztató

1.Fejezet

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Jelen ÁSZF alkalmazásában:

ÁSZF:jelen dokumentum, amely magában foglalja, a www.echotv.hu oldal használatáravonatkozó Általános felhasználási feltételeket

Portál: a www.echotv.hu weboldal

Tartalom:Minden olyan szöveges, képi, video- és vagy hanganyag amely a www.echotv.hu honlapon elhelyezésrekerül

Médiaszolgáltató:ECHO HUNGÁRIA TV Zrt., mint az ECHO TV televíziós csatorna és ahttp://www.echotv.hu/ internetes portál, illetve az ECHO TV Facebookoldalának és youtube csatornákának üzemeltetője

a Médiaszolgáltató cégadatai:

cégnév: ECHO HUNGÁRIA TV Televíziózási, Kommunikációs és Szolgáltatózártkörű Részvénytársaság

cégjegyzékszám: Cg.01-10-045204

nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

székhely: 1149 Budapest, Angol utca 65-69

Felhasználó:A médiaszolgáltatón kívüli 3 személy /természetes vagy jogi személy/ aki a www.echotv.hu honlapot felkeresi

Kereskedelmi közlemény:Jelen ÁSZF rendelkezései értelmében – összhangban a sajtószabadságról és amédiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény/továbbiakban: Smtv/ rendelkezéseivel - Kereskedelmi közleménynek minősülminden olyan médiatartalom, amelynek célja gazdasági tevékenységet folytatótermészetes vagy jogi személy árujának, szolgáltatásának vagy arculatánakközvetlen vagy közvetett népszerűsítése.

Az ilyen tartalmak fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében, vagyönreklámozás céljából kísérik a médiatartalmakat, vagy szerepelnek abban.

A kereskedelmi közlemény formái közé tartozik többek között a reklám, atámogatást nyújtó nevének, védjegyének, arculatának vagy termékénekmegjelenítése, a televíziós vásárlás és a termékmegjelenítés.

A Reklámtv. értelmében a reklámolyan közlés, tájékoztatás, illetvemegjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog– ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dologmódjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék),szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt:áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételénekelőmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve,megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségéneknövelésére irányul.

ingyenes többletszolgáltatás: minden olyan szolgáltatás amelyet a honlap térítésmentesen felkínál afelhasználó számára/megosztási lehetőség, regisztrációs lehetőség,kommentelési, like-olási lehetőség

Fizetős többletszolgáltatás:minden olyan többletszolgáltatás, amelyet a honlap a felhasználó részérefizetés ellenében kínál fel. Jelen ÁSZF hatályba lépésének időpontjábanfizetős többletszolgáltatás a portálon nem érhető el, de a médiaszolgáltatófenntartja a jogot a fizetős többletszolgáltatás bevezetésére

2.Fejezet

A FELHASZNÁLÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

2.1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a portálon elhelyezett tartalom amédiaszolgáltató /ECHO Hungária TV Zrt/ kizárólagos jogtulajdonát képezi.

2.2. A felhasználó a portál tartalmát kizárólag a jogszabályokbanmeghatározott szabad felhasználás szerint, illetve a portál és amédiaszolgáltató által a felhasználó részére felajánlott esetleges továbbifelhasználási lehetőségek /pl facebook-megosztás, like-olás, stb/ útjánjogosult felhasználni. A médiaszolgáltató jogosult a felhasználó részérebiztosított felhasználási lehetőségeket egyoldalúan módosítani – ajogszabályokban biztosított szabad felhasználás eseteinek kivételével.

2.3. A felhasználó nem jogosult

-a portál tartalmával való kereskedelemre

- a tartalom videomegosztó portálokra való felhelyezésére /tekintettelarra, hogy a médiaszolgáltató saját youtube csatornát üzemeltet/

-a tartalom átdolgozására, adatbázis létrehozására.

- a tartalom egyéb weboldalon történő elhelyezésére

2.4. A portál által nyújtott szolgáltatásokon, esetleges applikációkon afelhasználó nem jogosult műszaki úton módosítani, még saját célúfelhasználás eseteiben sem. A felhasználó tudomásul veszi, amennyibenvalamilyen tartalom csak kereskedelmi közlemény megtekintése, vagy részbenimegtekintése útján érhető el. A felhasználó köteles tartózkodni mindenolyan magatartástól amelynek célja a portálon fellelhető alkalmazások,tartalmak jogellenes megváltoztatása, adaptálása, visszafejtése.

2.5. A médiaszolgáltató a tőle elvárható gondossággal jár el applikációi,tartalom megjelenései, és többletszolgáltatásai tekintetében abban avonatkozásban, hogy azok kompatibilisek legyenek a széleskörben használtoperációs rendszerekkel.

A médiaszolgáltató azonban nem felelős azért, ha esetleges applikációi vagyingyenes többletszolgáltatásai a felhasználó műszaki eszközén, vagyoperációs rendszerén /pc, laptop, okostelefon stb/ nem, vagy csak részbenfuttathatóak és üzemeleltethetőek.

A Médiaszolgáltató a jogszabályok által meghatározott kivételektőleltekintve kizárja a felelősségét minden olyan közvetett, közvetlen továbbákövetkezményi kárért, illetve sérelemdíjért, amely a portál általbiztosított szolgáltatások, alkalmazások, applikációk használatávalkapcsolatban a Felhasználónál felmerülhet.

2.6. A felhasználó amennyiben az ECHO TV-ben történő bemutatás, vagy aportálra történő felhelyezés céljából tartalmat küld a médiaszolgáltatónak,a megküldött tartalom per teher és igénymentességéért felelősséggeltartozik. E körben a felhasználó a tartalom elküldésével feltétlen isvisszavonhatatlanul téritésmentes hozzájáruslását adja ahhoz, hogy atartalom az ECHO TV adásában és a portálon, valamint a médiaszolgáltatóközéösségi médiafelületein megjelentetésre kerüljön, illetve arra továbbiszemélyeknek további felhasználási jogot engedélyezzen.

3. Adatkezelési tájékoztató

3.1. Adatfelhasználási tájékoztató

A felhasználó az oldal felhasználásával tudomásul veszi, és elfogadja,hogy a médiaszolgáltató az alábbi adatokat kezeli:

A weboldal látogatottságának méréséhez, statisztikák készítéséhez,hirdetések eredményességének méréséhez, a weboldalon elhelyezett hirdetésekteljesítményének méréséhez illetve a felhasználói élmény javításához aportál különböző szoftvereket használ, melyek az alábbiak:

3.1.1.Az echo tv cms szoftveréhez tartozó analitikai szoftver

Feladata:

- Látogatottság mérése

- Látogatói viselkedésanalitika

- Hirdetésteljesítményelemzés

a szoftverből kapott adatok felhasználása:

- Statisztikai elemzések az online műsorok nézettsége körében. felhasználókrészére ajánlott tartalom felajánlása

A kezelt adatok jellemzői

- Az összegyűjtött adatok anonimak, nem alkalmasak a felhasználószemélyének azonosítására, csupán a felhasználó által használt eszköztazonosítják

-a kezelt adatok.

- Felhasználó IP címe (akár anonimizálva is, 123.11.X.X formátumban)

- Lekérés időpontja

- Megtekintett oldalak URL-je és címe

- Eszköz képernyőfelbontása

- Időpont a felhasználó időzónájában

- Az oldalról etöltött fájlok

- Kifele mutató hivatkozások megkattintása

- Oldal generálási ideje

- Geolokációs adatok (Ország, Város, becsült koordináták)

- Böngésző nyelve, illetve user agent

- Useragentnél a böngésző típusa, az eszköz típusa, az eszköz márkája

- Oldalon történt események/user

- User keresései az oldalon belül

3.1.2.Google Adwords Remarketing/Koverziókövetés

3.1.2.1.Google Adwords Remarketing

A portál a Google Remarketing program használatával a Google Analyticsmegszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. ADoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást.

Az EchoTV és külső saját cookie-kat és harmadik féltől származó cookie-kathasználnak együttesen a felhasználók által a Weboldalon tett korábbilátogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetésekoptimalizálására és megjelenítésére.

3.1.2.2Google Adwords Konverziókövetés

Célja, hogy a portál mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt aFelhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

3.1.3Facebook Remarketing (Facebook Pixel)

A portál a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetésekhatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így aWeboldal meglátogatása után külső szolgáltató - például a Facebook -internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg.

A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogatószemélyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvertazonosítják.

3.2.Cookiek

3.2.1. Fenti szoftverek mindegyike cookiekat használ

3.2.2 A tv cms-hez tartozó analitikai szoftver emellett fingerprint alaponis tudja azonosítani a usert/

3.2.3. Az adatkezelés a magyar adatvédelmi hatóság és jogszabályokkövetelményeinek megfelelően zajluk.

3.2.4 Cokiek letiltása:

Google Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Mozilla Firefox:https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Microsoft Edge:https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Safari:https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=hu_HU

A fingerprinteket a böngésző DNT beállításainál lehet tiltani.

4. Egyebek

4.1. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben Magyarország joga azirányadó.

4.2. A médiaszolgáltatóval a felhasználó egyedi szerződésben eltérhet ajelen ÁSZF-ben rögzített feltételektől.

ECHO HUNGÁRIA TV Zrt

A weboldalon sütiket használunk, hogy kényelmesebb legyen a böngészés. További információ